Zgłaszanie projektów

Zgłoszenie zadania do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MZBO 2023. Członkowie Zespołu Koordynującego nie mogą zgłaszać zadań do MZBO 2023.
 2. Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej wraz z listą poparcia lub w wersji elektronicznej poprzez Moduł internetowy zwany dalej Modułem. Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej: www.mragowo.budzetobywatelski.com.
 3. Zadań nie mogą zgłaszać osoby prawne oraz jednostki podległe Miasta.
 4. Formularz zgłoszenia zadania zawiera:
  • Tytuł/nazwę zadania
  • Lokalizację/miejsce realizacji zadania
  • Opis zadania
  • Uzasadnienie zadania i celowości zadania
  • Opis beneficjentów zadania
  • Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycję kosztów
  • Informacja o autorach propozycji zadania
  • Dodatkowe załączniki (zdjęcia, mapę, itp.)
  • Listę z podpisami poparcia 20 mieszkańców Mrągowa.
 5. Zadania należy zgłaszać poprzez:
  • wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysyłanie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „M ZBO 2023” lub wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pomocą platformy www.mragowo.budzetobywatelski.com.
 6. Zgłoszenia zadań można dokonywać w terminie od 20 maja do 6 czerwsca 2022r .
 7. Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji MZBO, tj. w 2023 roku.
 8. Budżet MZBO 2023 i max. kwoty na zadania.
  Budżet MZBO 2023 to 330 000 złotych. Na zadania inwestycyjne, łacznie 300 000 zł, w tym maksymalna wartość jednego zadania to maksymalnie 150 000 zł, z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15% wartości zadania podanego w zgłoszeniu i 30 tys. na zadania zielone. 
 9. Za prawidłowe wdrażanie MZBO odpowiedzialny jest Zespół Koordynujący, zwany dalej ZK. Zadaniem ZK jest dbanie o prawidłowy przebieg wdrażania MZBO.
 10. Przed złożeniem projektu zadania MZBO, zaleca się uprzednie konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie. ( w godzinach 12:00-13:00)