Zgłaszanie projektów

Zgłoszenie zadania do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do MBO 2022. Członkowie Zespołu Koordynującego nie mogą zgłaszać zadań do MBO 2022.
 2. Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej wraz z listą poparcia lub w wersji elektronicznej poprzez Moduł internetowy zwany dalej Modułem. Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej: www.mragowo.budzetobywatelski.com.
 3. Zadań nie mogą zgłaszać osoby prawne oraz jednostki podległe Miasta.
 4. Formularz zgłoszenia zadania zawiera:
  • Tytuł/nazwę zadania
  • Lokalizację/miejsce realizacji zadania
  • Opis zadania
  • Uzasadnienie zadania i celowości zadania
  • Opis beneficjentów zadania
  • Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycję kosztów
  • Informacja o autorach propozycji zadania
  • Dodatkowe załączniki (zdjęcia, mapę, itp.)
  • Listę z podpisami poparcia 20 mieszkańców Mrągowa.
 5. Zadania należy zgłaszać poprzez:
  • wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysyłanie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MBO 2022” lub wypełnienie formularza w wersji elektronicznej za pomocą platformy www.mragowo.budzetobywatelski.com.
 6. Zgłoszenia zadań można dokonywać w terminie 30 kwietnia- 21 maja 2021.
 7. Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji MBO, tj. w 2022 roku.
 8. Budżet MBO 2022 i max. kwoty na zadania.
  Budżet MBO 2022 to 100 000 złotych. Maksymalna wartość zadania to 100 000 zł, z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15% wartości zadania podanego w zgłoszeniu.
 9. Za prawidłowe wdrażanie MBO odpowiedzialny jest Zespół Koordynujący, zwany dalej ZK. Zadaniem ZK jest dbanie o prawidłowy przebieg wdrażania MBO.
 10. Przed złożeniem projektu zadania MBO, zaleca się uprzednie konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
 11. Konsultacje zadań z pracownikami Urzędu będą odbywać się nieodpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, po bezpośrednim lub telefonicznym uzgodnieniu terminu w Referacie SRP.