Głosowanie

Od  22 czerwca do 6 lipca 2022 r. można głosować na zadania do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 1. Mieszkańcy wybierają projekty zadań do realizacji poprzez głosowanie.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez:
  • wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Referacie Promocji i Rozwoju w Mrągowie. Dopuszcza się oddanie głosu listownie na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „MZBO 2023” (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
  • za pomocą Modułu www.mragowo.budzetobywatelski.com.
 3. Głosujący może wybrać 1 zadanie spośród zadań inwestycyjnych i jedno zadanie sposród inwestycji zielonych  ( uwaga! w Module można zagłosowac tylko raz i należy oddać głosy od razu w dwóch kategoriach/ po zakończeniu głosowania nie można powrócic do głosowania w drugiej kategorii)
 4. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa.
 5. Kartę do głosowania można otrzymać w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub pobrać ze strony internetowej www.mragowo.budzetobywatelski.com oraz TUTAJ.
 6. Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich zadań za pomocą strony internetowej www.mragowo.pl oraz Modułu
 7. Na karcie do głosowania oraz formularzu elektronicznym w platformie podaje się numery zadań, tytuły oraz szacunkowy koszt ich realizacji. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu wyników, papierowe karty do głosowania, będą przechowywane w Referacie PR, przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników MZBO. Po tym okresie karty są komisyjnie niszczone.