Harmonogram

20.05
2022

Zgłaszanie projektów do Mrągowskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego

   Od 20-05-2022 do 06-06-2022
06.06
2022

Weryfikacja formala i merytoryczna zgłoszonych projektów

   Od 06-06-2022 do 20-06-2022
22.06
2022

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

   tego dnia poznasz zgłoszone projekty 22-06-2022
22.06
2022

Głosowanie

   Od 22-06-2022 do 06-07-2022
08.07
2022

Oficjalne ogłoszenie wyników

    08-07-2022