Harmonogram

30.04
2021

Zgłaszanie projektów do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego

   Od 30-04-2021 do 21-05-2021
22.05
2021

Weryfikacja formala i merytoryczna zgłoszonych projektów

   Od 22-05-2021 do 01-06-2021
01.06
2021

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

   tego dnia poznasz zgłoszone projekty 01-06-2021
02.06
2021

Głosowanie

   Od 02-06-2021 do 30-06-2021
06.07
2021

Oficjalne ogłoszenie wyników

    06-07-2021