Budżet Obywatelski

Rejestracja nowego konta mieszkańca Konto jest wymagane do dodawania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miasta Mrągowo, z siedzibą przy ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Podstawą przetwarzania danych jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 .), zgodnie z art.6 ust 1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo w Mrągowskim Budżecie Obywatelskim.
  5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie wybranej do realizacji projektu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Firma będzie przetwarzać powierzone dane 1 w okresie nie dłuższym niż do końca roku w którym odbywa się głosowanie nad Mrągowskim Budżecie Obywatelskim wyłącznie w celu obsługi technicznej procesu.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody


Jeśli masz już konto Zaloguj się do panelu mieszkańca.