Zadanie numer: 2

Butelkomat

Tytuł
Butelkomat
Typ zadania
INWESTYCYJNE
Numer
2
Lokalizacja
Proponuję lokalizację butelkomatu przy ratuszu, Urzędzie Miasta lub CKiT.
Skrócony opis
Butelkomat służący do selektywnej zbiórki odpadów recyklingowanych- butelek plastikowych i puszek. Za wrzucone butelki otrzymuje się punkty, za które można będzie zdobywać nagrody.
Opis zadania
Celem tego projektu jest zakup i instalacja w 2022 roku butelkomatu, z którego po wrzuceniu plastikowych butelek i metalowych puszek otrzymuje się paragon z punktami. Im więcej wrzuconych butelek tym więcej zdobytych punktów. Potwierdzeniem ilości zebranych punktów jest paragon wydrukowany przez butelkomat. Po uzbieraniu określonej ilości punktów zostajemy wynagrodzeni w sposób ustalony z Miastem. Ideą butelkomatu jest edukacja o recyklingu i ochronie środowiska przez motywowanie nagrodami. ( to może być program lojalnościowy lub konkretne nagrody za ustaloną liczbę zebranych punktów).
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
Celem tego projektu jest działanie w myśl idei smart city zmierzającej do zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, dzięki czemu większa liczba odpadów będzie trafiać do recyklingu, a ilość odpadów nie segregowanych zmniejszy się. Butelkomaty już od lat z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach Europy. Postawienie tego recyklomatu zbliża nasze miasto do standardów życia względem mieszkańców Europy Zachodniej, gdzie takie rozwiązanie jest stosowane powszechnie. Czystsze miasto i promowanie ochrony przyrody wpłynie korzystnie na sektor turystyczny oraz tradycje uzdrowiskowe Mrągowa.
Beneficjenci zadania
Grupą docelową stanowią wszyscy mieszkańcy Mrągowa oraz osoby przejezdne, w tym turyści, spożywające napoje w butelkach plastikowych lub w puszkach. Osoby dbające o środowisko, ale także takie, które potrzebują większej wiedzy lub zachęty do segregacji śmieci.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 Butelkomat 78 500.00 zł
2 środki zabezpieczone na nagrody za punkty 15 000.00 zł
3 środki zabezpieczone na worki i papier do drukarki 3 000.00 zł
4 koszty związane z przyłączem do prądu 2 000.00 zł
Pliki
Koszt
98 500.00 zł
Status zadania
Zaakceptowane do głosowania
Edycja budżetu obywatelskiego
Mrągowski Budżet Obywatelski 2022
Mapa
Plakat zadania
   Pobierz plakat PDF
Udostępnij