Zadanie numer: 4

Miejski Punkt Elektroodpadów

Tytuł
Miejski Punkt Elektroodpadów
Typ zadania
INWESTYCYJNE
Numer
4
Lokalizacja
Przy urzędzie miasta w Mrągowie ,CKIT lub inna, możliwa do wykorzystania w tym celu lokalizacja na terenie miejskim.
Skrócony opis
Uzupełnienie systemu segregacji trudnych odpadów.
Opis zadania
Zadanie polega na zakupie i montażu dwóch instalacji stanowiących zintegrowane pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki elektroodpadów- jednych z najtrudniejszych odpadów współczesnych czasów. W mieście Mrągowo przydałyby się takie instalacje przy Urzędzie Miejskim , Centrum Kultury -stanowiące doskonale lokalizacje w śródmieściu bądź w innej lokalizacji w przestrzeni miejskiej. Miejskie punkty Elektroodpadów spełniają oczekiwania zapisów zmian do Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym ponadto stanowią element edukacyjny dla każdego pokolenia o tym jak dbać o środowisko naturalne, o zdrowie wszystkich mieszkańców . Duża powierzchnia reklamowa tych instalacji może zostać wykorzystana do promowania działań proekologicznych bądź innych ważnych wydarzeń w mieście.
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
Z rozmów mieszkańców wynika wyraźnie, że jest potrzeba utworzenia ogólnodostępnych, widocznych konkretnych punktów zbiórki odpadów typu: baterie, stare płyty CD i inne elektroodpady. Będą one dostępne 24h/dobę w przestrzeni publicznej Miasta Mrągowo. Realizacja tego projektu ma wielowymiarowe atuty: edukuje nowe pokolenia i promuje obywatelską postawę w ramach ochrony środowiska, integruje społeczność w słusznym celu.
Beneficjenci zadania
Wszyscy mieszkańcy i turyści .
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 przegotowanie podłoża ,dostawa i montaż *2szt 43 025.40 zł
2 Koszty związanie z zakotwiczeniem, koszt nadzoru 6 000.00 zł
Pliki
Koszt
49 025.40 zł
Status zadania
Wybrany do realizacji
Edycja budżetu obywatelskiego
Mrągowski Budżet Obywatelski 2022
Mapa
Plakat zadania
   Pobierz plakat PDF
Udostępnij